09.04.2021

Aktualizace od 4. 5. 2021 - zvýrazňuji důležité

 

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU OD 4. KVĚTNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:
 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 4. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
Pozn.: s účinností od 10. 5. 2021 bude níže uvedené platit také v Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji. Ve čtvrtek vláda ČR dále vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie ve zbývajících krajích.
o V základních uměleckých školách od 4. 5. 2021
▪ se v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině
žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2, 

▪ se v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek.
žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

Toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní vice než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník
a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
c) podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


Umožnění aktivity pro 3 žáky/účastníky respektive pro 20 osob venku je upraveno již od 4.5.2021 proto, aby byla činnost uvolněna ve stejném rozsahu jako je pro amatérský sport a další organizované volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18 let.


Vzhledem k trvajícím omezením jak uvnitř (3 žáci/účastníci), tak venku (20 osob) se nejedná o obnovení běžné výuky/vzdělávání, ale o otevření možnosti nabídnout tam, kde to charakter vzdělávání a velikost skupiny umožňuje, prezenční aktivity ve větším rozsahu než doposud.
MŠMT 3. 5. 2021

Čestné prohlášení mají paní učitelky předtištěné k dispozici v učebnách, případně napište na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  - zašlu Vám je elektronicky. O rozdělění do skupin rozhodují příslušní pedgogové.

 

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ PROVOZU ZUŠ

Od 12. 4. 2021 je opět umožněna individuální výuka (případně konzultace) 1 žák + 1 učitel (pedagogové pravidelně testováni, na formě výuky se s Vámi domluví)

 

Další podmínky pohybu po škole:

  • Nasazené respirátory musí mít každý, kdo vstoupí do školy, a to po celou dobu pobytu v ní (žáci – do 15 let stačí rouška, pedagogové, třetí osoby respirátory)
  • Výjimku z nošení respirátorů či roušek v době vzdělávací aktivity mají ti žáci, u kterých by ochranný prostředek znemožnil výuku, tedy zpěv nebo hra na dechové nástroje (zde pak platí další režimová opatření, se kterými jsou pedagogové seznámeni)
  • Vstup třetích osob je umožněn (zákonní zástupci) s omezením – žáky mohou dovést do třídy, ale budou vyčkávat v přízemí budovy (přítomnost při výuce pouze se souhlasem pedagoga)
  • Desinfekce rukou by už měla být pro každého samozřejmostí – umožněna při vstupu do budovy i v jednotlivých třídách
  • Distanční výuka může nadále probíhat po společné dohodě s vyučujícími u individuální, hromadné a skupinové výuky (umožněny pouze konzultace 1:1 dle dohody s vyučujícími).

Těšíme se na Vás a doufáme v brzký návrat k běžnému provozu. Kolektiv zaměstnanců ZUŠ AD