28.05.2021

 

Kdy? 

30. 8.  - 1. 9. 2021          09:00 - 15:00

  2. 9. - 3. 9. 2021          11:00 - 17:00

Po telefonické dohodě se přizpůsobíme Vašim možnostem.

 

Kde? na příslušných pobočkách

· Šmeralova 32, Karlovy Vary – Rybáře HO, TO, LDO

· Školní 745, KV – Stará Role HO

· Kollárova 17, KV – Drahovice VO

 

Pro koho je výuka určena?

standardní výuka pro žáky od 7 let

přípravné třídy od 5 let

 

Obory

Hudební (HO) – kompletní nabídka výuky hry na hudební nástroje, pěvecká výchova, sbory a sborečky, orchestry

Taneční (TO) – scénický tanec, klasický tanec (balet), latinsko-americké tance

Literárně dramatický (LDO) – dramatika a slovesnost dramatika a práce s loutkou

Výtvarný (VO) – plošná a prostorová tvorba

Všichni nově příchozí žáci budou přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky, pro přípravné ročníky je nutné prokázat předpoklady ke studiu.

 

Rozpis místností, kde budou talentové zkoušky prováděny, bude na dveřích budov. 

Všechny příchozí do budov prosíme o dodržování  aktuálních protiepidemických nařízení (respirátory ve společných prostorách, desinfekce, rozestupy).