19.11.2021
  1. V ZUŠ se neprovádí testování žáků. Prosíme o dodržování základní osobní ochrany - při projevech infekčního onemocnění(horečka nad 37°C, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem ztráta chuti a čichu),  neposílejte prosím do ZUŠ své děti -  chraňte zdraví nás učitelů i jejich spolužáků. Pokud se u nás ale takové dítě objeví,  máme povinnost Vám okamžitě volat a dítě z výuky vyřadit a umístit do izolační místnosti.   Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

  2. Ve společných prostorách školy platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest v souladu s platnými nařízeními MZ – tedy respirátory, případně roušky. Pokud to vyžaduje povaha výuky, je možné učit bez roušky, zejména při hře na dechové nástroje, zpěv, tanec, přednes (učitel a žák dodržují rozestupy).

  3. Prosíme o respektování omezení pohybu tzn. „třetích osob“ po budově školy. Pro doprovod žáků je vymezen prostor v přízemí budov – zde na své děti čekejte. Mladší žáky lze dovést do učeben ve vyšších patrech a dojít si po skončení výuky pro ně, ale lavičky v patrech v tuto dobu jsou určeny k čekání žákům. 

  4. Pokud se žák nezúčastní výuky z důvodu karantény (která je považována za běžnou absenci), či při přechodu na distanční výuku se do ní nezapojí, úplata za vzdělání se nevrací (překážka ve výuce ze strany žáka). Nevzniká tak ani nárok na tzn. „náhradní výuku“.

  5. Distanční výuka probíhá v prostředí MS Teams a může k ní docházet ať už ze strany karantény vyučujícího nebo žáka. Na tuto formu výuky jsme připraveni. Škola zřídí účty žákům podle potřeby. Pokud máte s instalací aplikací či prvotním přihlášením problémy (přihlašovací údaje získáváte prostřednictvím vyučujících), jsme Vám k dispozici s pomocí. V takovém případě kontaktujte přímo vedení školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – pomůžeme telefonicky nebo zorganizujeme proškolení u nás s technikem IT.

 

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem zdraví a klidné dny. Za kolektiv ZUŠ I. Ahneová