11.04.2022

Kdy?                   27. – 28. 6. 2022                        9:00 - 17:00

                          Po telefonické dohodě se přizpůsobíme Vašim možnostem.

 

Kde?                  na příslušných pobočkách

  • Šmeralova 32, Karlovy Vary – Rybáře        HO, TO, LDO
  • Školní 745, KV – Stará Role                      HO
  • Kollárova 17, KV – Drahovice                    VO

 

Pro koho je výuka určena?

standardní výuka pro žáky od 7 let

přípravné třídy od 5 let

 

Obory 

Hudební (HO) – kompletní nabídka výuky hry na hudební nástroje, pěvecká výchova,  sbory a sborečky, orchestry

Taneční (TO) – scénický tanec, klasický tanec (balet), latinsko-americké tance

Literárně dramatický  (LDO) – dramatika a slovesnost   

                                              -  dramatika a práce s loutkou

Výtvarný – plošná a prostorová tvorba

 

Všichni nově příchozí žáci budou přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky, pro přípravné ročníky je nutné prokázat předpoklady ke studiu.