28.06.2022

Chcete, aby  vaše děti používali počítač kreativně? Využijte naší  nabídky - od září 2022 otevíráme možnost studia v novém studijním zaměření

Výtvarného oboruMultimediální tvorbě.

 

Pro které žáky je studium určené?

  • Od 11 let, průprava v plošné či prostorové tvorbě výtvarného oboru vítaná
  • Základní počítačová gramotnost nutná
  • Základní znalost angličtiny výhodou (využívané SW často komunikují v tomto jazyce)
  • Tvůrčí povaha, výtvarné cítění, chuť poznávat nové technologie, samostatnost a soustředěnost na práci

S čím se žáci během studia seznámí?

  • poznávají umělecké výrazové prostředky konkrétní pro jednotlivá média (grafika, fotografie, film, tvorba animace, střih videa, práce s typografií…) a učí se s nimi zacházet
  • jsou vedeni k sebevyjádření, kreativní tvorbě
  • rozvíjejí své praktické dovednosti (PC a široké příslušenství, digitální zrcadlovka, videokamera, mikrofony,...)
  • učí se sociální komunikaci v produkčním týmu
  • připravují se na budoucí vzdělávací a profesní dráhu – studium zde dobře připraví k talentovým zkouškám na SŠ i VOŠ či VŠ uměleckých oborů se zaměřením na multimediální tvorbu, případně grafiku či fotografii

 Na koho se obrátit pro bližší informace?

 

Výuka bude probíhat v menších skupinkách s časovou dotací 3 h týdně.