Založení hudební školy v Karlových Varech bylo vedeno snahou vytvořit dětem a hudební mládeži v osídlovaných pohraničních oblastech stejné podmínky výchovy a vzdělávání jako ve vnitrozemí. V usnesení Místní správní komise z 6. 3. 1946 je psáno o rozhodnutí zřídit tuto školu a 1. 9. 1947 zahájila svou činnost Městská hudební škola s 200 žáky, desítkou učitelů a prvním ředitelem Václavem Majerem. Škola našla domovské právo ve vile Lauretta v Sadové ulici, kde setrvala dlouhých 25 let.

V roce 1961 se nad vchodem objevil nápis  „Lidová škola umění“ a bylo zahájeno vyučování v oboru tanečním a výtvarném. V roce 1965 po vzniku literárně dramatického oboru byla završena čtyřoborová struktura LŠU, která je zachována dodnes. Rostoucí počet žáků přesáhl kapacitu vily, byly zřízeny pobočky ve Staré Roli a Táborské ulici (ty se i přechodně osamostatnily).  Mimohudební obory získaly v r. 1972 prostory v základní škole na Husově náměstí. V r. 1975 byl definitivně ukončen provoz v Sadové ulici a škola se přemístila do budovy ve Šmeralově ulici, kde sídlí dodnes. Výtvarný obor získal samostatné prostory v bývalé mateřské škole v Kollárově ulici.