ŠABLONY II – „Podpora vzdělávání v ZUŠ AD“ 

  • V rámci výzvy MŠMT – OP VVV od 1. 9. 2019 realizujeme projekt CZ.02.03.68/0.0/18_063/0014601 s názvem „Podpora vzdělávání v ZUŠ AD“.
  • Díky tomuto projektu získali žáci ZUŠ nové tablety a notebooky, se kterými mohou pracovat s hudebními a výtvarnými softwary v rámci výuky na naší škole.
  • Díky projektu pořádáme komunitně osvětová setkání, workshopy pro žáky a rodiče jednotlivých oborů – a to s odborníky z praxe.
  • Učitelé mají možnost vzdělávat se dále v osobnostně sociální sféře a v oblasti kulturního vyjádření a povědomí. Akreditované kurzy MŠMT DVPP jsou po dobu 24 měsíců hrazeny z tohoto projektu.
  • Propojíme obory – vznikla mezioborová spolupráce. Žáci společně pracují na dlouhodobějších projektech.
  • Podnikáme řadu projektových dnů ve škole i mimo školu (návštěva Národní galerie v Praze,  plánované návštěvy divadel nebo exkurze do výroben hudebních nástrojů), a to vždy s odborníky z praxe.
  • Máme možnost navštěvovat konzervatoře u zkušených profesorů, učitelé mohou sdílet své zkušenosti s pedagogy jiných ZUŠ a středních odborných škol.
  • Realizované budou návštěvy odborníků na různou tématiku (zpracování videa, nahrávání zvuku, vedení a organizace kulturních akcích).